OM NVOB

FOLKEHELSE – BÆREKRAFT – FRILUFTSLIV

NVOB tar felleskap, mestring, fysisk aktivitet og naturen på alvor, dette er noen elementer som gir styrke til både den fysiske og psykiske helse i Norge. #folkehelse.

Naturen er «vårt største helsehus” Bedre å forebygge enn å reparere  (Miljøverndepartementet, 2011)

Felleskap er viktig og viser oss at de som lever i ett aktivt felleskap med andre mennesker og som igjen er avhengige av andre mennesker som har noen som er avhengige av dem, har lavere stressrelaterte lidelser. Et kjennetegn på en trygg relasjon er at man opplever at man kan være selv og slippe å late som. (Håkonsen, 1999)

Mestring: Det å oppleve at en mestrer livets utfordringer og har følelse av personlig kontroll er muligens den enkeltfaktor som har størst betydning for velvære og for helse. (Håkonsen, 1999) Disse forholdene kan iverksette endringer hvis noe oppleves som utilfredsstillende.(Håkonsen, 1999)

Naturen: En studie utført av Næss & Hansen (2012) basert på naturbruk viser funn som hevder at mennesker som tilbringer mer tid i naturen er mer fornøyd med livet og har flere positive opplevelser i hverdagen, sammenliknet med de som ikke oppsøker naturen (Næss & Hansen, 201)