Vinner naturen frem som medisin?

Da har jeg igjen blitt student, riktig nok på deltid. Jeg har startet på en etterutdanning innen uterehabilitering ved Universitet Sørøst-Norge. Det har blitt endel fokus på dette med naturen som ett medium innen rehabilitering, og jeg mener dette er utrolig spennende felt å sette seg enda mer inn i. Nylig skrev www.surf-norge.no om bruken av surfing som medisin. Hvor artikkelforfatter har hentet informasjon fra studier som viser til at bruken av bølgesurfing som en såkalt «surfeterapi» har hatt gode effekter på ulike målgrupper.
Siden jeg mener dette temaet kan være veldig aktuelt for veldig mange å lære mer om, vil jeg formidle noe videre på denne siden gjennom studietiden.

Den dominerende politiske legitimeringen i dag er at friluftsliv er forebyggende helsevern. Samfunnet mener seg å kunne spare helsekroner gjennom friluftsliv. Leder da friluftsliv til bedre helsetilstand i befolkningen? Det viser seg at 9 av 10 Nordmenn driver en eller annen form for friluftsliv. (Tordsson, B., 2017)

Bruk av naturen som en del av behandlingsforløpet har gjennom ulike studier vist seg å ha god effekt (Barton et al., 2012; Johansson et al., 2011). I ”Rapport for det nordiske miljøprosjektet” oppsummeres det at å være i naturen gir virkninger som glede, økt velvære, overskudd og energi, samt flere positive helseeffekter (Miljøverndepartementet, 2009). Samtidig finner vi svært lite av norske undersøkelser som ser på sammenhengen mellom friluftsliv og helse generelt.

Hessen (2008) ser på naturens evolusjon mellom generasjonene, og peker på at man har gått fra grønne omgivelser og fysisk krevende arbeid, til byliv og stillesitting foran ulike typer skjermer (Hessen, 2008). Uten at man vet eller tenker over det, påvirker det oss mennesker (Gabrielsen & Fernee, 2014). Psykiske helseplager, depresjon og meningsløshet er eksempler på lidelser som kommer av den nye evolusjonen som preges av stillesitting mener (Gabrielsen & Fernee, 2014). I følge Gabrielsen & Fernee (2014) er vi i naturunderskudd.

Slike problemstillinger skal jeg ta for meg samtidig som jeg skal ha en praksisperiode på en rehabiliteringsinstitusjon hvor man tar i bruk naturen og friluftsliv inn i behandlingen. Samtidig skal jeg se nærmere på fenomenet naturopplevelsen, oppmerksomt nærvær, naturens betydning for helse og livskvalitet og betydningen friluftsliv har for samfunnet; verdier, politikk og kultur ++.

Les mer om studiet på https://www.usn.no/studier/studie-og-emneplaner/#/emne/1573_1_2019_H%C3%98ST

Vennlig hilsen.
Filip Gustavsen.

Kilder:
Gabrielsen, L. E., & Fernee, C. R. (2014). Psykisk helsearbeid i naturen – friluftsliv inspirert av vår historie Hessen, D. O. (2008). Natur: Hva skal vi med den? Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS og identitet. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 11(4), 358-367.
Helsedirektoratet. (2010). Fysisk aktivitet og psykisk helse – et tipshefte for helsepersonell om tilrettelegging og planlegging av fysisk aktivitet for mennesker med psykiske lidelser og problemer. Oslo: Helsedirektoratet.
Tordsson, B Air, (Nov 2017) Livkvalitet i naturen. Natur og helse.
Stave, A, (2019) Surf på resept Lastet ned: 31. August, fra https://surf-norge.no/kultur/surf-pa-resept/